หน้าแรก main home
Main E-mail
ติดต่อ main contacts
Top เกี่ยวกับ (1-7)
Top เกี่ยวกับ (1-6)
Top เกี่ยวกับ (1-5)
Top เกี่ยวกับ (1-4)
Top เกี่ยวกับ (1-3)
Top เกี่ยวกับ (1-2o)
Top เกี่ยวกับ (1-1)
ประวัติความเป็นมา
บริษัทในเครือ/ร่วมทุน
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ เเละพันธกิจ


 

บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวและเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนทางอุตสาหกรรม จึงได้จัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อเป็นเขตพื้นที่จัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกและประสิทธิภาพในการจัดการ โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไว้ครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ระบบ บำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ก๊าซธรรมชาติ นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ เช่น ธนาคาร ที่พักอาศัยสำหรับคนงาน เป็นต้น

บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด ร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนานิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครและนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมประมงที่ใหญ่มากที่สุดของประเทศ และตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) กิโลเมตรที่ 32.5 เป็นทำเลที่ได้เปรียบกว่าทั้งสภาพแวดล้อม และความสะดวกสบายในการขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะการขนส่งในแม่น้ำท่าจีน จึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อการรองรับอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ และอื่นๆ อีกมาก (ข้อมูลเพิ่มเติม www.industrial-land.com)นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

วันนี้...ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ผสานประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจึงเลือกพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างสรรค์อีกคุณภาพ นั่นคือ “นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี” ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 90 รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคม ซึ่งเพียบพร้อมทั้งด้านการคมนาคมขนส่งและปัจจัยการผลิตทุกด้าน อาทิ แหล่งวัตถุดิบด้านเกษตรกรรมและเหมืองแร่ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสู่โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้ำเพื่อการผลิตอย่างพอเพียงจากแม่น้ำแม่กลองซึ่งมีต้นน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนเขาแหลม สามารถเก็บกักน้ำเฉลี่ยกว่า 9,000 ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้งยังเป็นที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ข้อมูลเพิ่มเติม www.industrial-land.com)

 
  บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
1/15  อาคารบางนาธานี ชั้น 7 บี2  ซอยบางนา-ตราด 34  ถนนบางนา-ตราด กม.3
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
39/4 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) กม.32.5 ตำบลบางกระเจ้า
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 แผนที่ คลิกที่นี่
โทรศัพท์ : 034-490133-4 , 081-3156446 โทรสาร : 034 490 133
  นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
110 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม กม. 90 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120 แผนที่ คลิกที่นี่
โทรศัพท์ : 032 375 718-9 , 081 315 6447 โทรสาร : 032 375 718
 

คุณวิรัช สุทธิโรจน์พัฒนา โทร. 02 399 2463

คุณไพริน จินดารักษาวงศ์ โทร. 02 399 2479 , 081 694 2831
  คุณผดุง ตุงคะโหตร โทร. 02 399 2478 , 081 646 5793
   

บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

 
| Home | เกี่ยวกับ | สินค้าและบริการ | ข่าวสาร | ลิ้งค์ | สมัครงาน | ติดต่อ | ค้นหา | Site Map |

Copyright © 2009 srithepthai.com All rights reserved Valid XHTML and CSS. Design and develop by DiTC login Email1 login Email2