หน้าแรก main home
Main E-mail
ติดต่อ main contacts
Top เกี่ยวกับ (1-7)
Top เกี่ยวกับ (1-6)
Top เกี่ยวกับ (1-5)
Top เกี่ยวกับ (1-4)
Top เกี่ยวกับ (1-3)
Top เกี่ยวกับ (1-2o)
Top เกี่ยวกับ (1-1)
ประวัติความเป็นมา
บริษัทในเครือ/ร่วมทุน
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ เเละพันธกิจประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรมากเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก หลายรายการเช่น ข้าว, ยาง และมันสำปะหลัง ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ โดยกลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นเครื่องมือในการประกันความเสี่ยงของราคาสินค้าให้กับผู้เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลทางด้านราคาให้กับเกษตรกรมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

บริษัท หงต้า ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าใน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งคำสั่งซื้อขาย และให้ข้อมูลคำแนะนำแก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจลงทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


เป็นสื่อกลาง และให้ข้อมูลคำแนะนำในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
อาคารบางนาธานี ชั้น 6 A1 เลขที่ 1/12 ซอยบางนา-ตราด 34 ถนนบางนา-ตราด กม. 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
02 399 2484
02 399 2489
คุณปราโมช ไตรจักรภพ
คุณศินาเรศ เจริญพาโชค
www.hongta.co.th
   

บริษัท หงต้าฟิวเจอร์ส จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
| Home | เกี่ยวกับ | สินค้าและบริการ | ข่าวสาร | ลิ้งค์ | สมัครงาน | ติดต่อ | ค้นหา | Site Map |

Copyright © 2009 srithepthai.com All rights reserved Valid XHTML and CSS. Design and develop by DiTC login Email1 login Email2