หน้าแรก main home
Main E-mail
ติดต่อ main contacts
Top เกี่ยวกับ (1-7)
Top เกี่ยวกับ (1-6)
Top เกี่ยวกับ (1-5)
Top เกี่ยวกับ (1-4)
Top เกี่ยวกับ (1-3)
Top เกี่ยวกับ (1-2o)
Top เกี่ยวกับ (1-1)
ประวัติความเป็นมา
บริษัทในเครือ/ร่วมทุน
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ เเละพันธกิจในปี 2530 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) โดยการส่งเสริมภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว กลุ่มศรีเทพไทยฯจึงได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทย ดำเนินการผลิตแผ่นโฟมม้วนและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (One time used Products) เพื่อรองรับความต้องการที่มีมากขึ้น จากในอดีตที่ต้องนำเข้าโฟมม้วนจากประเทศเกาหลี และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งทำให้มีต้นทุนเป็นค่าขนส่งที่สูงเนื่องจากโฟมม้วนมีน้ำหนักเบาแต่ต้องการพื้นที่เก็บมาก ดังนั้นการริเริ่มการผลิตโฟมม้วนในประเทศจึงเป็นการลดการนำเข้าและตอบสนองนโยบายด้านเศรษฐกิจและยังเป็นการกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเพื่อห่อหุ้มหรือบรรจุอาหาร ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะปราศจากสาร CFC จึงสะดวก, สะอาด, และปลอดภัยกับผู้บริโภค

บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2532 เริ่มแรกได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแผ่นโฟม Polystyrene Sheet (PS Sheet) เพื่อนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ต่อมาได้ขยายการผลิตโฟมชนิดต่าง ๆเพิ่มขึ้น และเริ่มผลิตแผ่นโฟม Polyethylene Sheet (PE SHEET), Air Bubble Sheet, และโฟมตาข่าย สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อส่งออก เช่น ใช้ในการบรรจุหีบห่ออาหาร/ผลไม้, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์, หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการส่งออกแล้วยังเป็นผลให้การหีบห่อของประเทศไทยมีมาตรฐานเท่าเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ทั่วโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯได้ขยายโรงงานมาตั้งที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 88 ไร่ และได้เริ่มทำการขึ้นรูปถ้วยน้ำพลาสติกผลิตจาก Hi-Impact Polystyrene (HIPS) พร้อมพิมพ์ลาย, ถ้วยน้ำพลาสติกผลิตจาก Poly Propylene (PP) พร้อมพิมพ์ลาย, ถ้วยน้ำจิ้ม, ถ้วยไอศกรีม, และภาชนะพลาสติกอื่น ๆ อีกมากมาย

จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการใช้สินค้าประเภทอุปโภค-บริโภคประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ในปี 2552 บริษัทฯจึงได้ก่อตั้งบริษัท ซีเท็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ถ.บางนา-ตราด เพื่อทำหน้าที่ขายสินค้าของบริษัทฯโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วด้วยราคาต้นทุนที่เหมาะสม และให้บริการลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และสะดวก


69-69/1 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท-พานทอง ต.พานทอง อ.พาน ทอง จ.ชลบุรี 20160
038 451 993 - 5
038 451 995

1) คุณสาทิพย์ บัวยอม
2) คุณพจนา บุญประจักษ์
 

บริษัท ซีเท็กซ์อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
| Home | เกี่ยวกับ | สินค้าและบริการ | ข่าวสาร | ลิ้งค์ | สมัครงาน | ติดต่อ | ค้นหา | Site Map |

Copyright © 2009 srithepthai.com All rights reserved Valid XHTML and CSS. Design and develop by DiTC login Email1 login Email2